Naruto Fanon Wiki
Advertisement
This article, Hiding in Surface Technique, contains content taken directly from our mother site. All credit of such content is reserved the original authors over at Narutopedia, the original article can be read here: "Hiding in Surface Technique".
editHiding in Surface Technique Camera font awesome.svg
Attack Prevention Technique.png
Name
Kanji 表面隠れの術
Rōmaji Hyōmenkakure no jutsu
Debut
Manga Chapter #50
Anime Naruto Episode #30
Appears in Anime, Manga
Data
Classification Ninjutsu
Class Supplementary
Hand seals Ram[1]
Derived jutsu
Users
 • Sakaki Asahi
 • Kai Asahi
 • Yamato
 • Renshi
 • Ayumi Uzumaki
 • Hitomi
 • Yahiko Ōtsutsuki
 • Drake Kanto
 • Garia
 • Fumiko Amaya
 • Haruka Amaya
 • Kuroki
 • Hebi
 • Kumogumo
 • Natsu
 • Mugen
 • Roku Aburame
 • Rikimaru Uchiha
 • Baru Hyuga
 • Zeno
 • Isamu Nara
 • Zetsu
 • Nishiki Uchiha
 • Motegi
 • Koichi Dekimasu
 • Waki Uchiha
 • Ando Iburi
 • Akagi Menma
 • Menma Inari
 • Sakura Kurama
 • Sayuri Senju
 • Akio Kimi
 • Zeta Kazuto
 • Zane
 • Souji Senju
 • Kotone Uchiha
 • Hachirou Nara
 • Hayate Saitou
 • Miyako Senju
 • Sasshomaru
 • Mū Hōzuki
 • Tafun Uchiha
 • Horus Dokuago
 • Takenshi Uchiha
 • Kuchinawa Gekkō
 • Yamaren Seija
 • Shun Kimoko
 • Shiyōkinshi Uchiha
 • Daikoku
 • Shoji Kengen
 • Ninigi Senju
 • Madara Uchiha
 • Rin Batsu
 • Meimei Uchiha
 • Miraku Minabi
 • Gozen Tomoe
 • Kazama
 • Matsura
 • Nora Murakami
 • Naku
 • Soushiki Ōtsutsuki
 • Dark Soushiki Ōtsutsuki
 • Reo
 • Chi Chi
 • Kuro Uchiha

With this technique, the user can phase through their surroundings, allowing them to quickly avoid an incoming attack and can travel undetected as well. Using this method of approach, the user can execute a surprise attack to their enemy.

See Also

References

 1. Naruto: Shippūden episode 354
Advertisement