Naruto Fanon Wiki
Advertisement

Names

Showing 20 pages using this property.
D
闇地獄の鏡  +, Yami Jigoku no Kagami  +
G
Genjutsu  +, 幻術  +
B
黒霧寝棺の術  +, Kurokiri Nekan no Jutsu  +
Ō
大筒木一族  +, Ōtsutsuki Ichizoku  +
G
グラススパイク技術  +, Kusa kasui no jutsu  +
S
口寄せの術  +, Kuchiyose no Jutsu  +
H
日向一族  +, Hyūga Ichizoku  +
D
魔幻・蛇縛殺  +, Magen: Jabakusatsu  +
W
Fuuton: Hyaku Bureido no Jutsu  +, 百ブレード法  +
F
火遁・豪火球の術  +, Katon: Gōkakyū no Jutsu  +
E
土遁:砂隠れの里  +, Doton: Sungakure no Jutsu  +
K
Kuramitsu Clan  +, 九羅密一族  +, Kuramitsu Family  +,
J
Jūnikei  +, 十二経  +
E
土遁: 微動法  +, Doton: Shindou no jutsu  +
F
火遁・火球の術  +, Katon: Kakyū no Jutsu  +
W
水遁: バブル  +, Suiton: Baburu no jutsu  +
風遁: 突風  +, Fūton: Hitofuki no jutsu  +
C
Chakra Card Divination  +, Chakura karuto bokuzei  +
D
魔幻: シアーコールド  +, Magen: Tannaru retsu  +

Showing 10 related entities (more are available).

Advertisement